III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym
Warszawa, 22 września 2021 roku

Praca z grupami

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele

Kontakt

biuro konferencji: Mateusz Smoliński, tel. 509 201 821 kontakt@ppp21.sekcjapsychoterapii.pl