III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym
Warszawa, 22 września 2021 roku

Praca z grupami

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele

Opłaty

Opłaty konferencyjne

190 PLN do 31 maja 2021r.

po tym terminie 250 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadową.

 

Wpłat z dopiskiem „konferencja 2021” prosimy dokonywać na konto:

74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Sekcja Psychoterapii PTP
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa