III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym
Warszawa, 22 września 2021 roku

Praca z grupami

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele

Prelegenci

Mateusz Badecki– Pedagog, trener, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika, ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia, Szkołę Trenerów STER. Prowadzi treningi rozwojowe oraz warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Prowadzi konsultacje dla rodziców mających trudności wychowawcze, a także nauczycieli. Zajmuje się problematyką przemocy rówieśniczej, trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, bezpieczeństwem w szkole. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni-Psychologiczno Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” oraz współpracuje z Małopolskim Ośrodkiem Psychoterapii Synapsa i Fundacją na Rzecz Budowania Bezpieczeństwa w Szkole Falochron.

 

Katarzyna Czaczuń – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. Z wykształcenia pedagog o specjalizacji z resocjalizacji, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od początku swojej kariery zawodowej prowadzi grupy socjoterapeutyczne. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, wspierając zwłaszcza te o specjalnych potrzebach. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” w CM UJ.

 

 

 

 

Ewa Jędrzejczyk-Wawryk psycholog psychoterapeuta, pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.  Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualną i grupową psychoterapię dzieci i młodzieży w warunkach oświatowych, oraz w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej.

Ma także doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla rodziców i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniach psychicznych oraz sposobach radzenia sobie w relacjach z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności emocjonalne.

Pracowała także w szkole specjalnej jako psycholog zajmujący się pomocą psychologiczną i terapią uczniów z niepełnosprawnościami.

 

 

 

mgr Beata Kicińska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta, certyfikowany trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień pracuje w Krakowskim Ośrodku Terapii jako psychoterapeuta dziecięcy, prowadzi psychoterapię indywidualną i  grupową oraz terapię rodzinną . Jest autorką i współautorką programów terapeutycznych terapii grupowej „Miasteczko” i „Kraina”. Prowadzi szkolenia w zakresie terapii indywidualnej i grupowej dzieci.

 

 mgr Maria Marquardt– jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ma certyfikat psychoterapeuty (nr 128), trenera drugiego stopnia (nr 295) i superwizora psychoterapii (nr102) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Brała udział w licznych szkoleniach za  granicą między innymi ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w ZIST. Prowadzi psychoterapię w podejściu integracyjnym    systemowo-ericksonowskim, superwizję, szkolenia terapeutów.  Jest założycielką Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

 

Krystyna Mierzejewska-Orzechowska – magister psychologii- Uniwersytet Warszawski. Psychoterapeuta certyfikat nr 50 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Superwizor psychoterapii certyfikat nr 93, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Certyfikat EAP The European Certificate of Psychotherapy. Prowadzę psychoterapię indywidualną i psychoterapię par.
Prowadzę superwizję pracy psychoterapeutycznej dla zespołów ośrodków
terapeutycznych, w małych grupach oraz indywidualnie. W pracy psychoterapeutycznej integruję podejście systemowe z podejściem psychodynamicznym w oparciu o teorię przywiązania.

 

 

 

 

Katarzyna Morajda – magister psychologii, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię rodzin, dzieci i młodzieży. Pracuje w SPP-P „Krakowski Ośrodek Terapii” w Zespole Terapii Rodzin oraz Pracowni Psychoterapii Rodzin „Dialog”. Jest absolwentką czteroletniego całościowego szkolenia z psychoterapii prowadzonego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie, gdzie obecnie prowadzi zajęcia z zakresu terapii systemowej.   Jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii rodziny, psychologii rozwojowej, znaczenia dziecięcych form ekspresji na rozwój małego człowieka. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące koncepcji siebie i rozwoju tożsamości młodzieży w zależności od ich sytuacji rodzinnej.

 

 

Irena Świerczyńska – pedagożka, absolwentka Uniwersyteu Śląskiego, obecnie dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. W ciągu dwudziestu pięciu lat pracy zawodowej konsekwentnie działająca na rzecz wypracowywania wysokiej jakości standardów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówkach edukacyjnych . W latach 2000 – 2013 liderka pedagogów i psychologów szkolnych, doradczyni metodyczna, autorka i realizatorka wielu projektów oraz programów profilaktycznych i wychowawczych. Aktywnie wspierająca jakość pracy specjalistów w prowadzonej przez siebie placówce – m.in. wprowadziła superwizję grupową jako obowiązkową formę wspomagania specjalistów – terapeutów, psychoterapeutów i socjoterapeutów pozyskując stale środki finansowe na ich realizację.W obszarze rozwoju poradni skupiona na doskonaleniu kompetencji na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin oraz dzieci z zaburzonym zachowaniem. Zainteresowana poszukiwaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi dzieci i młodzieżą, dostosowanych do współczesnych wyzwań edukacyjno-wychowawczych.

 

 

Maciej Wilk – magister psychologii i pedagogiki, specjalista II stopnia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, certyfikowany superwizor psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, certyfikowany socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożyciel Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną, superwizje, wykłady z zakresu psychoterapii i socjoterapii.